Skip to content

MEEDOEN

Voor bewoners zijn er diverse manieren om iets te doen voor de wijk. Dit kan samen met bewoners van de eigen straat, zoals samen Opzoomeren. Ook zijn er diverse buurtgroepen die zich inzetten voor de buurt, zoals Buurt Bestuurt Coolhaveneiland.

Gebiedscommissie

De gebiedscommissie maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijk van het gebied een plan.
Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en de vergaderingen zijn openbaar. Zij gaan graag met u in gesprek over uw ideeën om de wijk te verbeteren.

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die Delfshaven leuker en beter maken.

Tel: 14 010
e-mail : gebiedscommissies@rotterdam.nl

website: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/delfshaven/
Facebook: gebiedscommissie Delfshaven

Slogan_klein_gebiedscommissie

Wijkmanager

Mijn naam is Joeri Viergever, ik ben de wijkmanager van Coolhaveneiland en Historisch Delfshaven. Samen met mijn collega wijknetwerker Marlies Pfaff ben ik vanuit de gemeente de linking pin tussen bewoners en ondernemers, de gebiedscommissie Delfshaven en de ambtelijke organisatie van de gemeente Rotterdam. We hebben veel contacten in de wijk en leren zo wat hier leeft. Dit koppelen wij weer aan de inzet van collega’s uit de gemeente.
Voor de meer complexe problemen in de wijk analyseren we wat er speelt en maken een plan voor de aanpak hiervan. Zo zijn er bijvoorbeeld in de wijk veel opvangvoorzieningen en geven bewoners aan dat het niet schoon is.
Maar het belangrijkste vind ik dat bewoners prettig wonen in de wijk en hier trots op zijn. Het netwerk van bewoners die zich inzetten voor de wijk vormt hierbij de ruggengraat van de wijk.

 

Tel:   06-83134702
Mail: j.viergever@rotterdam.nl

werkdagen: ma t/m vr, van 9.00 tot 17.30

rdamjpg
JOERI_VIERGEVER

Wijknetwerker

Ik ben Marlies Pfaff en ik werk als wijknetwerker op Coolhaveneiland en in Historisch Delfshaven. Ik vertegenwoordig gemeente Rotterdam in de wijk. Dat betekent dat ik in jouw wijk aanspreekbaar ben op wat er vanuit de gemeente gebeurt. Maar ook dat ik in de wijk kijk en luister naar wat er nodig is en waar de gemeente aan kan bijdragen. Mijn doel is om gemeente en bewoners te helpen samen te werken aan een plezierige wijk om in te leven.
Ik heb veel contacten in de wijk met bewoners en organisaties waar ik mee samenwerk. Mijn streven is om mensen met elkaar in contact te brengen zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan een mooie en fijne wijk om in te wonen.
Heb je vragen of wil je met iemand spreken over de wijk, over de gemeente of heb je een goed idee voor de wijk, dan kun je contact met mij opnemen.

Mijn werkplek is in de wijk. Dat betekent dat u niet per se naar mij hoeft te komen, maar dat ik een afspraak met u maak op een plek in de wijk.
Wel houd ik ook spreekuur op dinsdagochtenden van 12 tot 13:30 u. in het Wijktrefpunt op 1e IJzerstraat 63.

 

Tel:   06 83245871
Mail:mec.pfaff@rotterdam.nl
Werkadres: Looiershof 1 

werkdagen: ma t/m do, van 9.00 tot 17.30
                       vrijdag 09:00 tot 13:00

rdamjpg
marlies pfaff

Bewonersinitiatieven

In Rotterdam kan iedere Rotterdammer meedenken, meedoen en meebeslissen over de toekomst van stad, buurt en straat. Een stad waar uw mening ertoe doet en waar ruimte is om eigen ideeën en initiatieven voor de stad te realiseren.
Er zijn talloze manieren om mee te doen, mee te denken of mee te beslissen. Van Opzoomeren tot CityLab010, van Buurt Bestuurt tot het Burgerpanel, van Bewonersavond tot de Gemeentepeiler-app. Op deze website vindt u een overzicht van alle mogelijkheden.

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/participatie/

 

wmoradar

WMO-Radar

WMO-Radar zorgt in heel Delfshaven voor een aanbod op welzijnsgebied, waaronder de buurtcoach, de Huizen van de wijk, Jongerenwerk.

https://wmoradar.nl/

rdamjpg

Voor initiatieven in de wijk worden de volgende twee mogelijkheden het meest gebruikt:

Bewonersinitiatieven

oor grotere ideeën van bewoners voor de buurt of de hele wijk kunt u bij de gebiedscommissie Delfshaven een bijdrage kleine bewonersinitiatieven van maximaal 10.000 euro aanvragen. De procedure hiervoor verloopt ook over Opzoomermee

https://www.opzoomermee.nl/

 

opzoomermee-logo-full