Skip to content

VEILIG

Als er sprake is van een levensbedreigende situatie, bel je ALTIJD 112. Dit telefoonnummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar

Hieronder vind je informatie en telefoonnummers wanneer je onveilige situaties ziet of hulp nodig hebt bijvoorbeeld bij burenruzie.
Kijk ook op https://www.rotterdam.nl/meedenken-doen/schone-en-veilige-wijk/ wat we kunnen doen aan de wijk.

 

Politie geen spoed 24/7 0900-8844

VeiligR is de app die je kan gebruiken om onveilige situaties in de buurt te melden:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rotterdam.veiligr&hl=nl

Onveilige situaties in de wijk kun je snel melden, bv. via de gratis app VeiligR.
Appstore https://apps.apple.com/nl/app/veiligr/id1475225940
Android  https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rotterdam.veiligr&hl=en

Straatintimidatie kan je direct melden via de StopApp
Appstore https://apps.apple.com/nl/app/stopapp/id1315028020
Android   https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.gemeenterotterdam.stopapp&hl=nl

Advies- en meldpunt verwarde personen
010 2670700
Maandag tm vrijdag van 9:00 tot 17:00 u.

Huiselijk Geweld/kindermishandeling
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
info@veiligthuisrr.nl

Verkeersveiligheid
Onveilige verkeerssituaties kun je melden bij de politie en bij de gemeente.
Voor meer informatie over hoe dit in Rotterdam geregeld is, zie de website van de gemeente: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkeersveiligheid/

Politie

Een wijkagent kan jou helpen bijvoorbeeld als er problemen zijn met de buren of bij onveiligheid in de wijk.
Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer 0900 8844. Vraag naar de betreffende wijkagent.
Contact is ook mogelijk via Facebook: politie rotterdam delfshaven en via Twitter: pol_Delfshaven

Sonja Blaauw
 sonja.blaauw@politie.nl

Bart Vijfhuizen
bart.vijfhuizen@politie.nl.

Overlast van opvangvoorzieningen in de Wijk

Op Coolhaveneiland verblijven en wonen betrekkelijk veel mensen in opvangvoorzieningen en soms ook zelfstandig en met begeleiding. Soms gedragen deze medebewoners zich verward, soms dragen ze bij aan overlast in de wijk. De instellingen waar zij wonen staan open voor contact en kunnen hierover altijd worden benaderd.
Als je niet weet waar iemand woont, dan kun je in overlastsituaties het beste contact opnemen met de politie of de gemeente.
Advies- en meldpunt verwarde personen
010 2670700 van Maandag tm vrijdag van 9:00 tot 17:00 u.

Leger des Heils
Dagopvang De Sluis
Westzeedijk 493
010 2440356

Nachtopvang William Booth-huis
Dunantstraat 44
010 2449126

Pameijer
Woonlocatie Delfshaven
Kapiteinsbuurt 95
088 2710000