Achter de schermen van de herinrichting Willem Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg

Alweer anderhalf jaar geleden, in juni 2019, was er een gezellige en goed bezochte inspraakmiddag/avond op het Kapelplein over de herinrichting van de Willem Buytewechstraat. We konden tekeningen bekijken waarop de mooie nieuwe inrichting van onze straat werd getoond en er waren zelfs 3D presentaties. Bovendien mochten we erop reageren met eigen wensen en opmerkingen en die laatsten waren natuurlijk niet van de lucht. Ook in november was er nog een inspraak moment. Er kwam veel commentaar op het idee om de rotonde weg te halen. Velen herinneren zich namelijk nog de wekelijkse botsingen op de kruising!
Maar wat gebeurde er daarna? Hoe staat het nu eigenlijk met de plannen? We gingen in gesprek met Joeri Viergever, de wijkmanager van Coolhaveneiland, over het werk achter de schermen.

Hoe begon het eigenlijk?
Aanleiding voor de herinrichting is de noodzakelijke vernieuwing van het riool en een deel van de stadsverwarming. De huizen aan de Willem Buytewechstraat hebben een souterrain en mede daardoor ligt het riool behoorlijk diep. Nou kan je, in de eenvoudige variant, het riool opgraven, vernieuwen en de boel weer dichtgooien, wat op zich al best een dure klus is. Maar je kan zo’n grote en ingrijpende operatie, die al gauw maanden duurt, ook zien als mooie aanleiding voor een gedurfder plan. En dat plan kwam er; laten we meteen de straat van gevel tot gevel aanpakken en deze straten een stuk leuker, groener, waterbestendiger en veiliger of verkeersluwer maken.

Als je hier al zo’n twintig jaar woont, zoals wij, kan je je vast nog herinneren dat zoiets eerder is gebeurd. Destijds met de nieuwe rotonde, fietspaden, haaks inparkeren en een smalle Willem Buytewechstraat aan de West-kant, als resultaat. Zo’n langdurige zandbak en alle bijbehorende (parkeer)ellende is natuurlijk leuker als de straat er daarna ook een stuk mooier bij ligt. En zoals Joeri zegt: “Er liggen kansen voor de wijk, die kan er een stuk groener en vriendelijker van worden!”

En waarom is het nu al best lang stil en horen we er niets over?
Joeri legt uit dat alle opmerkingen en wensen van bewoners tijdens de bijeenkomsten van juni en november 2019 zijn verzameld. In 2020 is er een zogenaamd Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit document vindt u hier.
In dit uitgebreide verhaal met veel historie, wijkonderzoek en mooie plaatjes staan de uitgangspunten voor het “voorlopig ontwerp”.

Wat is er aangepast?
Op verzoek van veel bewoners is gezocht naar oplossingen om de fietsers een eigen, veiliger plek te geven binnen de 30 km-zone. Het plan voor de Willem Buytewechstraat is aangepast: een smalle rijbaan voor autoverkeer met aan weerszijden brede fietsstroken. De kruising Pieter de Hoochweg / Willem Buytewechstraat blijft in deze versie ook een rotonde.

En hoe ver is de gemeente nu?
Het planteam van de gemeente is sinds afgelopen zomer bezig met het voorlopig ontwerp. Dit blijkt een complexe klus. Het aanpassen van de verkeersstromen vergt onderzoek en ontwerp van de ‘mobiliteit’ in en rond de wijk. Ook wordt onderzocht of de werkzaamheden aan het riool en de plaatsingen van drempels gevolgen hebben voor de funderingen van woningen en of het met nieuwe technieken misschien eenvoudiger of goedkoper kan. En niet onbelangrijk: dit moet allemaal ook financieel doorgerekend worden en dan ook nog passen binnen budgetten.

En als de plannen eindelijk klaar zijn?
Stel je voor dat de tekeningen voor het voorlopig ontwerp gemaakt zijn en het budget is uiteindelijk rond, dan kan het werk ‘aanbesteed’ worden. Zijn die uitvoerders gevonden, dan moeten al die partijen ook nog in de juiste volgorde en binnen de opgezette planning hun werkzaamheden uitvoeren. Ga er maar aan staan.

Wat kan ervoor zorgen dat de mooiere straten er komen?
Volgens Joeri helpt het echt wel als wij, de bewoners, vinden dat er nu eens iets positiefs moet gebeuren in onze wijk en dat het leefklimaat zeker beter kan, bijvoorbeeld door meer groen, minder verkeer, veilige stoepen en fijne speelplekken. Het laatste jaar is extra duidelijk geworden hoe belangrijk de wijk is voor de kwaliteit van ons dagelijks leven. De straat is de plek waar we elkaar tegen komen, waar we spelen en waar we ons thuis willen voelen. Niet voor niets noemen we het ‘onze straat’.

p73 uit PvE