Bijeenkomst opvang asielzoekers

Bijeenkomst opvang asielzoekers

Locaties Parkhaven en Schiehaven

Datum          Woensdag 23 februari 2022
Tijd                19:00 uur
Locatie         Online

 

Eind vorig jaar droeg de regering de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op om tijdelijke opvang te verzorgen voor asielzoekers. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland.

In Rotterdam gaat het om 250 asielzoekers die verdeeld over vier locaties op schepen worden opgevangen. Twee van die schepen liggen aan de noordoever: in de Parkhaven (naast de restaurantboot) en in de Schiehaven ter hoogte van het Lloyd Multiplein.

Op 23 december 2021 vond hierover een digitale bijeenkomst plaats. Tijdens die bijeenkomst werd informatie gegeven over de opvang en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Inmiddels zijn de meeste van deze vragen beantwoord. Deze antwoorden kunt u vinden op www.rotterdam.nl/opvang.

Op 23 februari vindt om 19.00 uur een tweede bijeenkomst plaats. Let op: deze bijeenkomst gaat alleen over de locaties Parkhaven en Schiehaven. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen (kijk eerst op www.rotterdam.nl/opvang of uw vraag al is beantwoord) en krijgt u van ons een laatste stand van zaken over de opvang.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gebiedcentrum@rotterdam.nl. U ontvangt dan een e-mail met instructies om de vergadering bij te wonen. U kunt in deze e-mail ook uw vraag vermelden, dan zorgen wij dat hij tijdens de bijeenkomst wordt beantwoord.