BUURTBRIEF #3

BUURTBRIEF #3 april 2019

Het begon in oktober met een brief aan de gebiedscommissie. In november gaven we een presentatie voor de Gebiedscommissie. Van het een kwam het ander en er gebeurt echt wel wat ondertussen!
We hoorden dat er plannen zijn om de straat over een paar jaar aan te pakken, omdat er leidingen moeten worden vervangen. Een grote ‘operatie’ die best wat maanden gaat duren. Maar, daardoor zijn er nu dus mogelijkheden om ideeën en wensen van bewoners te realiseren. Ook zal Coolhaveneiland in de toekomst veel meer een ‘verblijfsgebied’ worden en dat betekent minder doorgaand verkeer, vooral bestemmingsverkeer en ruimte voor fietsers en voetgangers én meer groen!!

Op korte termijn wil de gemeente wel al iets gaan doen tegen de file in de straat, lees verderop wat er gaat gebeuren! In mei of juni organiseert de gemeente ook nog een bijeenkomst waar bewoners kunnen laten weten wat ze graag anders willen in de straat. We houden jullie op de hoogte.

Er blijken op “Coolhaveneiland’ een heleboel activiteiten van en voor bewoners georganiseerd te worden, wie heeft er zin om mee te denken en mee te doen bij activiteiten? Houdt dan de agenda voor de wijk in de gaten!

Lees alles over de straat en de wijk binnenkort ook via de nieuwe site: www.coolhaveneiland.nl

Oproep:

  1. We zoeken mensen, die (afwisselend) een keer in de maand op dinsdagavond naar Buurt Bestuurt vergaderingen willen gaan en daarvan verslag doen via de buurtbrief of de site die binnenkort klaar is!

  2. Wie lijkt het leuk om een plantenbak op de stoep te helpen onderhouden?? Laat het ons weten via de mail: wbstraatfilevrij@gmail.com

Agenda voor de activiteiten in de wijk via Buurt Bestuurt:
Delfshaven Afvalvrij op woensdag 10 april
Inloop vanaf 18:30u in Pier 80 Delfshaven
Bijeenkomst georganiseerd door de Gebiedscommissie Delfshaven: samen oplossingen bedenken voor een schonere stad.

Hier de reacties van de gemeente op onze ideeën en problemen, zoals we die hebben besproken op 22 maart:
De meeste van onze ideeën zijn eigenlijk pas goed uit te zoeken en te realiseren als de straat over ongeveer twee jaar opengebroken gaat worden voor de leidingen. Dan wordt de straat ook opnieuw ingericht en daarvoor kunnen de bewoners en bedrijven ook voorstellen doen. Voorstellen voor de straat van de bewoners die we tot nu toe doorgegeven hebben aan de gemeente:
Leukere lantarenpalen, meer groen, bloembakken, mooie bomen, meer parkeerplaatsen in plaats van opritten, fietsstroken, betere en mooiere fiets-stalling op de stoepen.

MAAR: de gemeente gaat ons zeker helpen om een einde te maken aan de file!!

OPLOSSINGEN VOOR DE FILE OP KORTE TERMIJN:
De gemeente gaat nu (ook met de hulpdiensten) uitzoeken of het mogelijk is op korte termijn (al voor de zomer) de Willem Buytewechstraat met een ‘tijdelijke verkeersmaatregel’ af te sluiten vanuit de richting van de Westzeedijk-Parksluisbrug. Er komt als proef dan een soort sluis van ongeveer 5 meter, die het inrijdende autoverkeer blokkeert. De parkeerterreinen van de Puntegale en Parkhaven/Kees van Dongenhof en de Machinist blijven zo goed bereikbaar. De proef moet dan ook uitwijzen of het in de toekomst eenrichtingsverkeer kan blijven.
Dat betekent een eind aan de file, maar voor onszelf ook omrijden via de Westzeedijk-Pieter de Hoochstraat of Rochussenstraat-Pieter de Hoochstraat om thuis te komen!

FIETSERS op de stoep, extra vaak door de file:
Hier kunnen mogelijk bloembakken op de stoep helpen en we horen binnenkort of de gemeente die bloembakken kan leveren. Wie vindt het leuk om bloembakken te onderhouden??
Dat kan ook helpen tegen auto’s die nu over de stoep rijden tussen garage Blom en garage Kral.

PARKEREN De wijkmanager gaat samen met de gemeente kijken of er op kortere termijn iets gedaan kan worden om de parkeerplaats achter de Machinist veiliger en vooral leuker te maken. Misschien kunnen er prullenbakken geplaatst worden en kan er iets verbeterd worden aan de verlichting aan de kade. Ook zijn we in gesprek met bewoners van Puntegale en GEB toren om de heuvel achter de Machinist tot een leuke tuin om te bouwen.

Er is een notitie gestuurd naar de dienst parkeren om uit te zoeken hoeveel parkeer vergunningen er eigenlijk door de garages gebruikt worden.

De parkeerplaats bij Level Level (nr. 42) is eigendom van Stadswonen. Het terrein is in beheer bij Stadswonen en dus is het geen algemene parkeerplaats.

FIETSERS probleem bij uitrijden WB straat naar Drooglever-plein, waardoor fietsers tegen het verkeer in en over de stoep over de brug rijden:
Ook dit is iets dat bekeken gaat worden bij de ontwikkeling over een paar jaar. De brug kan niet aangepast worden voor fietsers, maar dat het heel lastig is om naar de Westzeedijk te fietsen is nu wel duidelijk gemaakt.

INVESTEERDERS: De problemen met investeerders die huizen opkopen en ‘slecht’ verbouwen spelen in de hele stad, daar moet de gemeente nieuw beleid op gaan ontwikkelen, afwachten dus. We kunnen wel, als straat, een brief schrijven naar Bouw en Woningtoezicht over de slechte verbouwing en vloerophoging van 62 AenB.

DE KOP VAN COOLHAVEN BLIJFT GROEN? Er gaat in de toekomst toch wel gebouwd worden naast/bij de Machinist. In de laatste tien jaar zijn er al heel veel bewoners bijgekomen aan de Westzeedijk, nadat ook Puntegale en oude GEB tot woningen zijn verbouwd. Druk op de

wijk is voelbaar hoog en dat geeft ook veel onrust en verkeer. Mede door de ‘studenten’ woningen wonen er al erg veel mensen in een klein stuk straat.
Als wij de plannen voor de bouw van woningen willen tegenhouden, of mee willen blijven praten, zullen we hier actie op moeten voeren. De gemeente heeft een grote opgaven om meer huizen te bouwen en ze zullen de ruimte achter de Machinist graag daarvoor gebruiken. Welke argumenten hebben we om die plannen te stoppen?? Ook bewoners van Puntegale en bedrijven uit De Machinist willen hierover meedenken.

VEEL GARAGES:
Voor het hele stuk, ook de Dunantstraat en Coolhaven, geldt dat er erg veel garages zijn. De gemeente kan daar niet veel aan doen als alles met vergunningen en zo klopt. Wel is de gemeente aan het controleren of alle garages wel voldoen aan de eisen en vergunningen. En de geef problemen ook door aan de Gebiedsmanager Joeri Viergever!! Ook wordt er in de gemeente nagedacht of hier iets aan gedaan kan worden in beleid, maar dat duurt allemaal nog wel even.

AFVAL EN ZWERFVUIL:
Er komt een afval en zwerfvuil middag voor de hele wijk op 10 april!! Zorg dat je erbij bent: Zie de lijst met komende activiteiten. Er wordt gezegd dat we een schone wijk hebben, want er wordt te weinig gemeld!! Gebruik daarvoor de app!!

Agenda activiteiten WB straat filevrij:

Even alles op een rijtje wat we tot nu toe deden:

December 2018:
12 oktober – brief aan de Gebiedscommissie
13 november – presentatie aan de Gebiedscommissie
14 december – eerste gesprek met de gemeente over de plannen voor de WB straat en de file.
14 december – buurtborrel #1 in de Machinist
2019:
10 januari –
Met Buurt Bestuurt, bewonersorganisaties en de Wijkmanager – een wandeling door Coolhaven om te kijken naar de goeie en de slechte kanten en om voorstellen te doen. We hadden het over de file en het afval en dat de kade langs de Schie een mooie buitenruimte kan worden.
26 januari – buurtborrel #2 bij Winterfest
28 januari –
In de Hogeschool Rotterdam – een workshop-middag over bewonersparticipatie, buitenruimte, zorg en wonen enzo met de gemeente, deelgemeente, bewoners en heel veel instanties uit de wijk. We vertelden over de file en andere problemen.
22 februari –
College in de wijk: het college kwam naar Delfshaven en bewoners konden hun plannen en problemen voorleggen aan wethouders en bestuurders. We hebben verteld over de fileproblemen. Een hele zinvolle ochtend trouwens, moeten ze maar blijven doen.
18 maart –
De Groene Slinger – een bijeenkomst met allemaal bewoners die actief tuinieren in Coolhaveneiland. Ze onderhouden de Schat van Schoonderloo, allerlei minituintjes,

geveltuinen, bloembakken en we hebben bedacht hoe je daar een mooie lange groene sliner door de wijk van kan maken. Ons stukje van de WB straat kan best leuker, meer bloembakken bijvoorbeeld?
WIE ZOU ER ZO’N BAK ZELF WILLEN ONDERHOUDEN???

22 maart –

In gesprek met het de gemeente over de plannen voor de WB straat en oplossingen voor de file. Zie het verslag hierboven!!
1 april – Met de machinist, bewoners van de Puntegale, Beheerder van de GEB toren en de nieuwe wijkmanager Joeri Viergever en de gebiedsnetwerker Marlies Pfaff in gesprek over “De Nieuwe Tuin”. Kunnen we de tuin bij de Machinist opknappen en behouden voor de wijk, ook als er gebouwd gaat worden?

Recente activiteiten via Buurt Bestuurt:
buurtpreventie ronde op zaterdag 30 maart
inloop vanaf 19u in het Wijktrefpunt (1e IJzerstraat 63)
Wandeling om 19:30u, met wijkagent Metin Yildiz lopen we door de wijk, om veiligheid te vergroten
vergadering BuurtBestuurt op dinsdag 2 april
Inloop vanaf 19u in het Wijktrefpunt (1e IJzerstraat 63)
Vergadering om 19:30u, bewoners en professionals werken samen aan een betere, veilige wijk.