De Schat van Schoonderloo

De Schat van Schoonderloo ligt in het midden van de Schoonderloostraat en is dagelijks geopend tot zonsondergang (uiterlijk 22:00 uur). Welkom.
Over het ontstaan van dit prachtige stukje groen, lees je in dit bericht. Het bewijst maar weer es dat bewoners met elkaar mooie verbeteringen kunnen realiseren in de wijk.

Eerst kwam de Petruskerk

In 1928 werd in de Schoonderloostraat de Petrus kerk gebouwd naar een ontwerp van Joseph en Pierre Cuypers. Het was een schipperskerk, gebouwd voor de kinderen van het internaat voor schipperskinderen in de Havenstraat. Maar in de oorlog moesten de internaatskinderen verkassen naar Breda en kort daarna werd het internaat zelfs opgeheven.
De kerk kreeg een functie als buurtkerk. Dat had enig succes en in 1952 promoveerde de Petrus-Kerk tot parochiekerk. Maar de ontkerkelijking zette door en in 1974 werd de allerlaatste mis opgevoerd. In 1975 en 1976 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor een groot gapend gat van niets: Het Gat van Schoonderloo.

beeld-1-bij-Schat-van-Schoonderloo-2018-06-15-om-16.43.00
beeld-3-bij-Schat-van-Schoonderloo-1976-06-08-buurtvergadering-IMG_2665-768x1024

Toen het Gat van Schoonderloo

In 1997 wilde de gemeente het Gat van Schoonderloo vullen met woningen, 4 hoog met een parkeergarage eronder. Daarvoor moest het bestemmingsplan Delfshaven nog wel even worden aangepast, want het Gat had de bestemming “Groen”, terwijl voor woningen de bestemming “Wonen” vereist is. Enkele bewoners kregen er lucht van en bewogen hemel en aarde om vast te houden aan de bestemming “Groen”. Het ging allemaal niet vanzelf, maar in 1999 koos Deelgemeente Delfshaven de kant van de bewoners en besloot om het Gat van Schoonderloo niet vol te bouwen met wonigen, maar de groene bestemming te behouden.

beeld 2 bij Schat van Schoonderloo 1979 02 28 BIO bewonersboekje IMG_2660

Honden eruit, kinderen erin

Met goede bedoelingen alleen was de Schat van Schoonderloo er waarschijnlijk nooit gekomen. Om de plannen betaalbaar te houden was bovendien besloten de Schat zelf aan te leggen en te onderhouden. Aktiegroep Red de Schat moest er nog heel wat jaren aan trekken eer met de aanleg van het park kon worden begonnen. Plannen, maken, geld zoeken, wensen inventariseren, vrijwilligers werven, heel veel overleggen met Jan en alleman.
In 2003 werd een grote stap gezet: de aanleg van een 50 meter lang hek met poort en hondensluis om het groen binnen en alle bedreiging voor het groen buiten te houden. “Honden eruit, kinderen erin!” De Deelgemeente zorgde voor de financiering.Gigantische onkruidexplosie

De Deelgemeente zette een inhoudelijke deskundige van Gemeentewerken in om de bewoners bij te staan bij het ontwerpen en beplanten van de Schat. Jan van den Enk was er van het begin af aan bij. Het enthousiasme was zo groot dat hij het een beetje moest temperen. Het leek hem beter om niet meteen het hele terrein om te ploegen omdat de Schat dan waarschijnlijk zou worden getrakteerd op een “gigantische onkruid explosie”. Het is beter om ‘rustig en gefaseerd het terrein “te veroveren” Laten we beginnen met de aanleg van een bollenveld. ‘Een soort prelude op wat nog komen gaat.’Groeibriljant

Met de afsluiting, ophoging (400 m3 grond) en inrichting van het terrein waren hoge bedragen gemoeid. De Deelgemeente schoof ruim een ton, maar er was veel meer nodig om de Schat op te starten. Op 2 mei 2003 werd de Stichting ‘Vleugels voor de Schat’ opgericht en nog datzelfde jaar werd meegedongen naar de gemeentelijke subsidies voor ‘Groeibriljanten’. De Schat viel dat jaar buiten de prijzen, maar wist zich wel verzekerd van een steun van €30.000 van het VSB-fonds. Op 29 november 2005 kreeg de Schat alsnog de officiële status ‘Groeibriljant’ en kreeg € 150.000 te besteden.

De aanleg kon beginnen!De Schat van Schoonderloo

In 2006 werd een blokhutje geplaatst en op 6 mei 2006 was de eerste plantdag; er zouden er nog vele volgen. Dat jaar werden ook de paden, Bos- en Rozentuin aangelegd. Waterschalen, beekloop en vijver vormden een fraaie waterpartij. De Rozentuin werd in 2007 voorzien van een prieeltje gemaakt door Huub Wijnen. Ambtenaren van de deelgemeente legden dat jaar de kruidentuin aan.
In 2008 werd de Schat bezocht door de Tuinruimers, een programma van SBS6, waarin onder leiding van Rob Verlinden de aanleg van de grote waterval van Rob werd gerealiseerd. De jeu de boulesbaan en de border zagen dat jaar eveneens het licht. In 2009 kregen Fruitlaantje en Heesterheuvel (200 heesters) hun inrichting. De poeltjes van de Dinotuin werden in 2010 gegraven.Lieve Schatten

Op 20 april 2012 vierde de Schat zijn twaalfeneenhalfjarig bestaan. De Schat was volwassen geworden. Het was niet langer een park in aanleg maar een niet meer weg te denken oase in Oud-Delfshaven. Burgemeester Aboutaleb onderschreef die gedachte met het planten van een boom en het schrijven van een tekst in het gastenboek: “Lieve schatten, Hartelijk dank voor de geweldige inzet voor dit mooie stukje Rotterdam. De stad is jullie erkentelijk. Zonder actieve burgers geen stad. De ‘Schat’ van de stad.”