Onrust op het Kapelplein

Op de Kapelstraat en het Kapelplein is een onhoudbare situatie ontstaan door overlast van jeugd en jongeren. Er zijn meerdere problemen, zoals het achterlaten van vuil en afval, maar ook intimidatie door jongeren waardoor een plein waar juist fijn gespeeld moet kunnen worden, nu onveilig is geworden. De groep overlastgevers loopt in leeftijd zeer sterk uiteen; zelfs jonge kinderen zijn erbij betrokken.
Afgelopen donderdag is er daarom een bijzondere bijeenkomst georganiseerd door bewoners om met elkaar en met hulp van de gemeente op zoek te gaan naar oplossingen.
Hopelijk komt er snel verbetering!