Uitnodiging beplantingsfeest Heiman Dullaertplein 16 november 15:00

Hierbij nodigen wij u uit voor de opening van het Heiman Dullaertplein. Wij willen graag met u vieren dat het plein af is. Komt u ook?

Vanaf maart dit jaar is de gemeente hard bezig om het Heiman Dullaertplein te veranderen in een nieuw buurtplein voor jong en oud. 

Op verzoek van een aantal bewoners is de basketbalkooi verdwenen en is een plein met veel groen en nieuwe speeltoestellen gemaakt.

In het eerste kwartaal van 2023 wordt nog wel de trap richting de Schoonderloostraat vervangen. Wij willen op woensdag 16 november graag met u nieuwe het plein openen.

Dit doen doen wij gezamenlijk met het aanbrengen van de laatste beplanting.Het wordt een heus beplantingsfeest.
Bewoners mogen zelf de laatste beplanting aanbrengen.

De laatste boom planten wij samen met het Leger des Heils. Deze boom staat als symbool voor vriendschap en samenwerking in de wijk.

Ook is er iemand van de gemeente aanwezig met verstand van beheer van groen. Als u in de toekomst een klein handje wilt helpen met het beheer dan kunt u bij deze persoon terecht.

Programma
Inloop: 15.00-15.15 
Opening: 15.15 
Einde: 16.00

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de mailbox: coolhaveneiland@rotterdam.nl