Update#3 Werkzaamheden en Plannen in de wijk, hoe gaat het ermee?

De rotonde ligt al weken open, we hebben er behoorlijk last van in de wijk. Dus schiet t eigenlijk een beetje op of gaat het langer duren dan verwacht? Nee hoor, de aannemer ligt keurig op schema dus eind van de volgende week, rond 8 oktober, zit het werk erop. Dat is zelfs sneller dan verwacht.

Gevaarlijk!
Er zijn nogal wat automobilisten die bij de rotonde tegen het verkeer ingaan of zelfs de stoep gebruiken en dat levert angstige momenten op voor fietsers, andere automobilisten en wandelaars. Waarom staan er dan geen verkeersregelaars? Het probleem is wel degelijk aangekaart bij ‘Buitenruimte’, de dienst van de gemeente die daarover gaat. Verkeersregelaars worden vooral ingezet als het verkeer iets anders moet doen dan ‘normaal’. Hier gaat het om bestuurders die zich domweg niet aan de regels houden, dus eigenlijk zou hier extra ‘handhaving’ (politie) op gezet moeten worden; boetes uitdelen dus. Een enkele keer gebeurt dat, maar helaas is er meestal geen extra inzet mogelijk. Te weinig personeel, te weinig geld?

rotonde 1

Plannen die wel of niet doorgaan
In de afgelopen jaren hebben we op verschillende momenten als bewoners met de gemeente samengewerkt en plannen gemaakt voor de herinrichting van de Willem Buytewechstraat. Een extra impuls zou dat zijn geweest voor de hele wijk, want deze straat is eigenlijk dé hoofdstraat van Coolhaveneiland en kan best een opknapbeurt gebruiken. Er is dagelijks veel ergernis over te hard rijden, te weinig speelruimte, overlast van geparkeerde auto’s en fietsen en in de hele wijk is erg weinig groen en vooral veel ‘steen’.

Helaas, de gemeente heeft op het moment andere belangen en de mooie plannen werden eerder dit jaar al afgewezen; er komt geen extra geld. Het riool en het warmwaternet moeten vervangen worden, en dat werk is al in gang gezet en gaat zeker wel door. De straat gaat daarvoor gedeeltelijk open, zoals nu bij de rotonde, hoe logisch leek het om daarna de hele straat meteen te verbeteren. Jammer genoeg moet het geld voor het opknappen van de straat ‘uit een ander potje’ komen en opknappen is momenteel minder urgent dan bouwen.

Het geld voor het riool maakt deel uit van het ‘reguliere’ onderhoud in de stad en was al gereserveerd. De riolering vervangen hangt al gauw ook samen met onderwerpen als de wateroverlast, funderingen en verzakkingen. In oktober komt er daarom eerst meer informatie van de gemeente, hoe en waar, dat horen jullie later. De planning is nog steeds dat er eind 2022 wordt begonnen met het vervangen of renoveren van de riolering. De onderzoeken daarvoor zijn gestart, zoals de bewoners hebben gemerkt.

En het Heiman Dullaertplein?
Toch is er voor de wijk, door de wijkmanager, bewoners en de betrokken ambtenaren wel degelijk een mooi succes behaald. Er is geld ‘gevonden’ om het Heiman Dullaertplein aan te pakken en te vergroenen en de omwonenden hebben aangegeven welk plan hun voorkeur had. (zie ook: https://coolhaveneiland.nl/heiman-dullaertplein/ ) Binnenkort komt er meer informatie op een bord bij het plein. De werkzaamheden starten in januari 2022. De gemeente heeft daarnaast wat geld vrijgemaakt om ook op het Kapelplein kleine verbeteringen te realiseren. Overleg daarover met omwonenden wordt binnenkort gepland.

Gaat Coolbase, de bouw op de kavel De Machinist door?
Er gaan geruchten dat de bouw niet door zou gaan, de heipalen zouden er niet kunnen komen, maar is dat zo? Het is absoluut een bijzondere kavel, daar in het hoekje naast de monumentale Parksluizen. Een uitdaging misschien, maar in deze tijden is stadsverdichting de oplossing voor de woningnood en is bouwen op ‘lastige’ kavels geen reden om er de brui aan te geven. De voorbereidingen, het bouwrijp maken van de kavel, gaan dus gewoon door. Ook het bestemmingsplan is door de gemeente in procedure gebracht.  Medio november verwacht de gemeente meer duidelijkheid te kunnen geven over de voortgang en de planning van het project.

VMX_Machinist_GoldenFlame_m2

Hoe we dit allemaal weten?
Ongeveer eens in de maand schuiven we aan bij een overleg met de betrokken partijen, waar de projectleider van de gemeente, Ronald de Gruijter, ons bijpraat.
Wat we ook hebben gemerkt is dat Joeri Viergever, de wijkmanager, een nieuwe baan heeft en is vertrokken. De communicatie over verschillende werkzaamheden en andere wijk-zaken laat mede daardoor nogal eens op zich wachten. Dit is aangekaart bij de gemeente, er is nog geen oplossing, helaas.