De Straten van Schiemond

Lees hier meer over de straatjes gelegen aan de westkant van ons eiland!

Lelyboskade
Deze kade is vernoemd naar de Lelybos, een haringbuis die in 1700 hier werd gesignaleerd. Een haringbuis was een soort vissersboot die vooral werden gebruikt door Nederlanders tussen de 15de en 19de eeuw. Verder is er niet veel bekend over de boot buiten een schilderij uit 1727-1740 van Roelof van Salm waar de boot klaarblijkelijk op staat.

 

Gekroonde Haringpad
Het Gekroonde Haringpad deelt vrijwel exact hetzelfde verhaal. Vernoemd naar haringbuis ‘De Gekroonde Haring’, gesignaleerd in Delfshaven in 1700. Er is echter wel een verschil, in tegenstelling tot de Lelybos is er over de Gekroonde Haring helemaal niks te vinden, op een aantal basisfeitjes na. 

 

Kapiteinsbuurt
De naam Kapiteinsbuurt is te herleiden uit een boek. Een boek van F.J.Kleijn getiteld ‘Beschrijving van Delfshaven’ (niet heel creatief) uit 1873. In het boek stonden 12 ‘fatsoenlijke woonhuizen’ uit Delfshaven beschreven. Kleijn verwees waarschijnlijk naar de wijk als ‘De Kapiteinsbuurt’ aangezien het tehuis was voor de toenmalige V.O.C.-werf.

 

Bataviakade
De Bataviakade heeft een redelijk eenvoudige geschiedenis. Batavia was de naam die de Nederlanders aan Jakarta gaven als stapelmarkt en bestuurlijk centrum van Indonesie toen het een kolonie van Nederland was. Veel schepen vertrokken vanuit ongeveer deze locatie naar Batavia in opdracht van de V.O.C.

 

De Molen de Beerkade is apart besproken en is te vinden onder Straatnamen.