Informatiemarkt Coolhaveneiland

Kom woensdag 12 juni tussen 16.30 en 20.00 naar het Kapelplein

Op Coolhaveneiland gaat de komende jaren veel gebeuren. Het riool in de Willem Buytewechstraat en de Pieter de Hoochweg is toe aan vervanging. Hiernaast worden twee speelplekken opnieuw ingericht. De gemeente en gebiedscommissie Delfshaven zien dit als mooie kansen om de wijk te verbeteren. Voordat concrete plannen gemaakt kunnen worden, luisteren we graag naar uw ideeën en ervaringen over de volgende onderwerpen:

 • –  Rioolvervanging en nieuwe inrichting Willem Buytewechstraat en de Pieter de Hoochweg. Start uitvoering in 2021.

 • –  Herinrichting sport- en speelplekken Heiman Dullaertplein en Coloniastraat. Start uitvoering in 2020.

  Informatiemarkt

  U bent ook van harte welkom om andere ideeën en wensen voor de wijk te komen bespreken met de gebiedscommissie Delfshaven en met medewerkers van de gemeente. Tijdens de informatiemarkt organiseren we activiteiten voor (uw) kinderen en kunnen zij meedenken over de speelplekken. De informatiemarkt is op:

  Woensdag 12 juni
  Tijd: tussen 16.30 en 20.00 uur Locatie: Kapelplein

  Kunt u niet aanwezig zijn, dan is er op donderdag 13 juni een tweede mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan:

Donderdag 13 juni
Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur Locatie: Kapelplein

U kunt op elk gewenst tijdstip tussen de genoemde tijdskaders langskomen.

Schetsontwerp

Tijdens de informatiemarkt worden alle ideeën en wensen genoteerd. Na de markt bekijkt de gemeente of uw ideeën en wensen uitvoerbaar zijn. Zo ja, dan worden ze zoveel mogelijk verwerkt in een schetsontwerp. Medio september 2019 organiseren we nog een bijeenkomst. Dan laten we zien wat we met uw ideeën en wensen hebben gedaan.

Informatie

Op de achterkant van deze uitnodiging kunt u extra informatie vinden. Informatie is ook te vinden op:
– Rotterdam.nl/Coolhaveneiland,
– Coolhaveneiland.nl (van bewoners)

– Facebook.com/DelfshavenCoolhaveneiland (van bewoners).

Heeft u na het lezen van deze uitnodiging nog vragen, dan kunt u contact opnemen met wijkmanager Joeri Viergever, via email: coolhaveneiland@Rotterdam.nl of via telefoon: 06-83134702.

Wij hopen u te mogen ontvangen op woensdag 12 of donderdag 13 juni aanstaande.

Kenmerk: AS19/07055 19/0010409

www.rotterdam.nl/coolhaveneiland

Extra informatie

Herinrichtingsplan Willem Buytewechstraat – Pieter de Hoochweg
In 2021 worden deze straten helemaal opnieuw ingericht. Aanleiding hiervoor is de vervanging van het riool. U gaat daar als bewoner veel van merken.

Wij betrekken u graag bij verschillende fases van de herinrichting. Tijdens elke fase wordt u op de hoogte gebracht van de stand van zaken en geven wij u de mogelijkheid om uw mening te geven op de beoogde plannen. Dit kan zowel door deel te nemen aan participatiemomenten in de wijk of online via onze website.

 1. Juni – september 2019
  Verkenningsfase: Samen met u als hoofdgebruiker van deze twee straten, brengen wij graag de knelpunten en behoeften in de buitenruimte in kaart. Vervolgens gaan wij een Programma van Eisen opstellen.

 2. September 2019 – mei 2020
  Voorlopige ontwerpfase: Met uw ideeën en wensen opgehaald uit de verkenningsfase gaan onze ontwerpers aan de slag. U als hoofdgebruiker geeft uw mening over de mogelijke oplossingen die wij voordragen in verschillende schetsontwerpen en wij gaan met u in gesprek over uw mogelijke oplossingen.

 3. Mei 2019 – augustus 2021
  Definitieve ontwerpfase: In de voorafgaande fase hebben wij het draagvlak getoetst voor verschillende oplossingen. Zorgvuldig wegen wij al uw reacties hierop af wat uiteindelijk zal leiden tot een definitief ontwerp. Hierna start de voorbereiding van de uitvoering.

 4. Vanaf augustus 2021
  Uitvoeringsfase: In verschillende fases zal het riool van de Willem Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg vervangen worden en daarmee ook de straat heringericht worden. Terwijl er druk gewerkt wordt aan uw straat proberen wij voor zo min mogelijk overlast te zorgen.

Speelplekken Heiman Dullaertplein en Coloniastraat

De speelelementen op deze twee plekken zijn versleten en worden in 2020 vervangen. Het Heiman Dullaertplein is een centraal stenig plein in de wijk waarvan de uitstraling beter kan. Daarom zijn we benieuwd naar uw antwoord op de volgende vraag:

Wat vindt u belangrijk om hier een prettige verblijfsplek van te maken? En welke activiteiten zouden (uw) kinderen willen doen?

Voor de verbetering van het trapveldje tussen de kerk en de gymzaal aan de Coloniastraat zijn al een aantal wensen van omwonenden bekend. Heeft u hier ook ideeën over? Al uw opmerkingen worden verwerkt in plannen die na de zomer gepresenteerd worden aan de wijk.