St. Mary’s Anglican Church, een geschiedenis

Aan de Pieter de Hoochweg staat St. Mary’s Anglican & Episcopal Church, een interessante en unieke plek in de omgeving. De engelstalige kerk staat open voor alle soort mensen om te komen kijken (al gaat dat moeilijk in deze tijd, meer over de COVID-19 regelementen van de kerk te vinden op de site: https://stmarysrotterdam.org/). De kerk heeft een rijke geschiedenis die terug dateerd naar de 17e eeuw.

De eerste diensten werden gehouden in 1635 samen met de Franse kerk. Veel volgers verhuisde in die tijd echter al snel naar Dordrecht waardoor er in Rotterdam maar een kleine gemeenschap christenen overbleef.

Deze gemeenschap besloot in 1697 geld bij elkaar te rapen voor het salaris van een bischoppelijke predikant. Diensten werden toen gehouden in een omgebouwd warenhuis maar wanneer er genoeg geld bij elkaar was geraapt met een geschenk van koningin Anne werd er een kerk gebouwd in Haringvliet.

In de 18de eeuw zag de kerk nog meer gunstige aanwinsten. Meerdere betalingen van de Engelse overheid maakte veel mogelijk. In 1733 werd het eerste orgel geinstalleerd. De kerk kende een goede tijd tot de bezetting van Frankrijk. Hierna trokken echter veel Engelsen terug naar hun vaderland en werd de kerk geplunderd. Het gebouw werd door de Fransen gebruikt als een gevangenis en militaire opstelling. In 1813 gebruikte de Russen het zelfs als een stal. De kerk had het niet best tot de gemeente terug keerde en met hulp van Engelsen en Nederlanders weder opgebouwd werd.

Dit bleek echter ook niet lang te duren. De kerk werd geraakt door bliksem en later begon tijdens de verbouwing de kerk in de grond te zakken door onstevige aarde. In 1873 trok de Engelse overheid alle financieringen terug. De kerk kende vijf jaar een arme ellende tot in 1878 de Colonial and Continental Church Society te hulp schoot en het gebouw opkocht.

Het gebouw in Haringvliet was echter niet meer te redden en in 1913 verhuisde de kerk naar de plek die we allemaal kennen, Delfshaven. In hetzelfde jaar werd de oude kerk gesloopt. De nieuwe kerk werd ontworpen door bekend Rotterdams architect J. Verheul Dzn. De kerk is gebouwd op houten palen en koeienhuiden.

De kerk werd in de Eerste Wereldoorlog opnieuw als gevangenis gebruikt.

De Tweede Wereldoorlog was niet veel makkelijker. De kerk en al haar eigendommen werden in beslag genomen door de Duitsers. De kerk werd in deze periode onder meer gebruikt als slaapzaal, opslagplaats voor motoren en garnizoen.

Zoals sommigen zich misschien herinneren is de kerk in 2008 bezocht door toen huidige koningin Beatrix en in 2013 vierde de kerk zijn honderd-jarig bestaan in Delfshaven.

Oftwel, de volgende keer dat je langs de Engelse kerk loopt kun je even stil staan aan het merkwaardige en diverse geschiedenis die de kerk heeft beleefd om tot dit punt te komen.