Straatnaam: Westzeedijk

Wanneer de naam Westzeedijk is vastgesteld is niet bekend. We weten wel dat de naam is toegedient aan een gedeelte van Schielands Hoge Zeedijk (aangelegd om het gebied tussen Gouda, Leiden en Rotterdam tegen overstromingen te beschermen), gelegen tussen het Vasteland en de Havenstraat en dat de dijk ooit de naam “Groenedijk” heeft gedragen. De naam westzeedijk kan worden herleid uit zijn ligging, namelijk ten westen van de oude stad. Tot 1927 liep de Westzeedijk ter hoogte van het oude kerkhof te Schoonderloo met een bocht naar de Havenstraat. Later kreeg dit gedeelte van de dijk de namen: Kapelstraat, Pieter de Hoochstraat en het Heiman Dullaertplein. Hierna is de dijk verlengd en doorgetrokken tot aan Hudsonplein over het trace van de oude Ruigeplaatweg.

Sinds dat de dijk in de 13de eeuw is aangelegd is het al meerdere keren versterkt, verhoogd en verbreed. De laatst bekende aanpassing kwam bijvoorbeeld in het eind van de jaren 60 als gevolg van de Deltawet na de watersnoodramp van 1953. Door deze ingreep moesten meerdere gebouwen worden gesloopt om ruimte te maken (oude bebouwing Scheepstimmermanslaan, de Nieuwe Zuiderkerk, de Sint-Ignatiuskerk en het gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Schieland). Later, dankzij de aansluiting van de Europoortkering (die een vloedgolf van 5m aankan) zijn verdere eventuele aanpassingen aan de dijk onnodig gemaakt.

Het bekende vervoersbedrijf Van Gend & Loos is ook lange tijd gevestigd geweest aan de Westzeedijk totdat ze opgekocht werden door DHL in 2003.