Komt er een “tuin voor de wijk” bij Coolbase? 

Op dinsdag 13 september heeft Anne Karin “ingesproken” bij de vergadering van de “subcommissie bestemmingsplan” namens De Nieuwe Tuin en 83 ondertekenaars van de zienswijze Kavel de Machinist.
Het is al lang duidelijk dat er wel erg weinig groene ruimte is op Coolhaveneiland. De Schat van Schoonderloo is in feite de enige echt fijne buurttuin. De Nieuwe Tuin was tot vorig jaar een leuke plek om te tuinieren, te sporten, te luieren of een klein feestje te geven.
Leendert van De Machinist en Anne Karin van De Nieuwe Tuin willen samen met andere betrokkenen uit de buurt graag dat de ontwikkelaars van Coolbase echt gaan samenwerken met de wijkbewoners bij de ontwikkeling van een sportieve, creatieve en natuurlijke plek waar de hele buurt zich thuis kan voelen. Een groene plek om te tuinieren, een fijn terras waar je ook mag zitten zonder iets te moeten bestellen, leuke toestellen voor “Urban Sports”, af en toe live muziek van studenten van Codarts, danslessen; er zijn genoeg leuke ideeën.
Nu is er een ‘anoniem’ parkje ingetekend door de ontwerpers, net zoiets als voor Little C, alleen komt hier wel erg weinig zon. Het is niet lelijk, een keurig aangeharkt stukje groen, maar is dat iets voor de wijk? Wij willen een plek waar je met elkaar kan tuinieren, samen kan pingpongen of badminton spelen; een plek voor iedereen uit deze wijk.
 
Wil je een volgende keer meepraten over de “Tuin aan de Cool”, stuur een mail naar: info@coolhaveleiland.nl
 
 
 
Lees hieronder de tekst van Anne Karin
Tui a
tuin b

 13 september 2022 

Inspreken Zienswijze Coolbase: Een net parkje of een actieve wijktuin? 

Anne Karin ten Bosch, mede namens 83 andere ondertekenaars. 

Mijn dank voor deze spreektijd 

Ik ben geruime tijd actief in mijn eigen wijk Coolhaveneiland. 

Ik participeer en ben een actieve en betrokken burger. 

Ik schets kort een geschiedenis, het belang van meer groen op Coolhaveneiland is in onze brief met argumenten onderbouwd, die is in uw bezit. Ik leg hier de nadruk op betrokkenheid en waardering: 

Kleine Historie: 

Sinds ruim vijftien jaar wordt er naast de Machinist, na de afbraak van het uitzendbureau voor de scheepvaart, een tuin onderhouden voor en door de buurt. Wisselende groepen bewoners hebben zich ontfermd over deze postzegel naast de overbodig grote parkeerplaats. 

De Nieuwe Tuin: 

De laatste jaren hebben we met Stichting De Nieuwe Tuin gezorgd voor bakken met bloeiende planten, kruiden, groenten en dergelijke. Nieuw waren de sportieve activiteiten in de zandvlakte die bij droegen aan bewegen en gezondheid. We zorgden met deze tuin voor een fijne groene plek, sociale activiteiten en sportief bewegen voor deze deels kwetsbare wijk. Door het zelfbeheer was er grote diversiteit in de beplanting en in de activiteiten. 

Sociaal, cultuur en sport: 

Het onderhoud en de sportieve activiteiten brachten bewoners van divers pluimage bij elkaar. 

De picknickbank en de randen van de tuinbakken (gemaakt van stoeptegels) waren een geliefde plek om van de ochtend- en avondzon te genieten, met elkaar af te spreken, te vergaderen. Kinderen, ook van de kinderopvang en honden konden er spelen. De dansgroep uit de wijk gaf er les bij mooi weer, er werden verjaardagen gevierd, muziek gemaakt en geluierd in het gras. 

Op de kaart: 

Deze groene, sociale en culturele kwaliteiten zijn niet zichtbaar op een kadaster plattegrond. Wel staan we op de kaart van De Groene Connectie en van De Groene Slinger en dragen we bij aan de biodiversiteit en sociale cohesie. 

We werden toch niet betrokken: 

De architecten van Coolbase hebben we in een vroeg stadium gezien in een beperkt aantal online meetings, omdat we tijdens de voorbereidingen door wilden gaan met onze activiteiten. We hebben meermaals aangegeven graag in gesprek te gaan over de ontwikkeling van het groen en de speelruimte bij Coolbase als een noodzakelijke plek voor de wijk. 

Een net parkje of een levendige wijktuin?: 

De tuin is nu ingetekend, vooral toekomstige bewoners zijn uitgenodigd mee te praten over de verdere inrichting, de geschiedenis lijkt uitgewist. Straks ligt er een ‘mooie’ tuin gericht op de bewoners van Coolbase, net als het Tuschinskipark gericht is op de bewoners van Little C. De ruimte heet publiek, maar is niet langer divers. Wie voelt zich straks betrokken en heeft tijd en aandacht voor het onderhoud van deze ruimte? Draait het uit op de gemeente en daarmee de Rotterdamse Stijl en veegwagens? 

Samen met burgers de stad maken?: 

De gezamenlijke ontwikkeling van dit gebied is essentieel om je welkom te voelen om er te verblijven, mee te werken aan het onderhoud nu en ook in de toekomt. Wordt het een keurig parkje of een levendige wijktuin, blijven er straks betonnen of stalen bakken achter met verdroogd gras, of sporten en spelen er jongeren; het gezamenlijke ontwerpproces is doorslaggevend. Architecten vertrekken, bewoners blijven achter. 

De gemeente heeft actieve en participerende bewoners nodig om de huidige crises het hoofd te bieden. De afstand tussen burger en overheid moet overbrugt worden. In deze casus was er een brug en lag de samenwerking voor het oprapen. 

Betrokkenheid is goud waard en als dit geen handen en voeten krijgt en niet verankerd ligt in de procedures, dan is elke toezegging een wassen neus, zoals het woord ‘participatie’ steeds opnieuw een wassen neus blijkt. Zoals onze vraag simpel afgewezen kan worden. 

De 83 ondertekenaars roepen de alle betrokkenen met klem op de actieve samenwerking aan te gaan. In de ontwikkeling van deze buurttuin vragen we om zwart op wit deze samenwerking te noemen als een voorwaarde voor een geslaagde ontwikkeling van een duurzame diverse publieke ruimte. 

Wij willen mede-eigenaarschap voelen door actief en direct samen te werken met betrokken partijen, we willen op die manier onderdeel blijven van De Groene Connectie. Wij hebben deze postzegel groen, dit longblaasje, nodig in onze directe leefomgeving. 

Vragen: 

– Betrokkenheid is essentieel, welke instrumenten kunnen nu worden ingezet om de daad bij het woord te voegen? 

– De leefomgeving is mede bepalend voor het welbevinden van de inwoners. De leefomgeving van Coolhaveleiland zou aanzienlijk opgeknapt worden, maar dit is wegbezuinigd. Wat gaat de gemeente doen om Coolhaveneiland meer dan een face-lift te geven? 

Ik verwijs graag naar: 

https://organizingengagement.org/models/ladder-of-citizen-participation/ 

tuin c