Leuk, maar wie is het?

Wie ben je?
 Ik ben Jan van Kleef

Wat doe je?
Ik heb een tweedehands-winkel, stichting de Majum, en dat doe ik al 15 jaar.

 En hoe is dat zo ontstaan?
 Een uit de hand gelopen hobby. In het begin gingen we met kennisen en buren zolders en kelders leeghalen en op een gegeven moment kon ik dit huren van de woonbron. En dan kom je automatisch in de ontruimingstoestanden, en dan ken je huizen ontruimen, en ja, dan krijg je dit soort winkel.

Wat vind je leuk aan het eiland?
 Nou, de wijk is nu momenteel lekker aan het veranderen, er komen steeds meer studenten. En ja, de overlast wordt lekker teruggedrongen momenteel, alle junkies en allemaal van die gekkigheid. Het begint aardig leuk te worden, de wijk.

 Heb je nog verbeteringen op de wijk aan te merken?
 Ja!
Er zou hier veel meer geveegd moeten worden, want de veegwagen komt eens in de twee, drie weken langs en nou hebben ze eindelijk na maanden twee containers neergeplaatst voor het vuil maar die betonnen pilaar die staat er nog. Dus er moet gewoon een beetje meer opgeruimd worden. Die jongens van het St. Jobs-college die lopen hier wel papier te prikken, maarja alles waait van boven naar beneden, het lijkt wel alsof ze moedwillig deze wijk aan het vervuilen zijn, laten we het zo zeggen.

 Wat is het belangrijkste over De Majum?
 Nou, ze kunnen hier voor weinig centen hun huis inrichten want ik ben helemaal niet duur want ik haal alles uit ontruimingen dus ik betaal er ook weinig voor, dus vandaar dat ik ook kleine prijsjes ken vragen. En nou ja, het loopt aardig hierzo.

 Wat is je favoriete gerecht?
 Mijn favoriete gerecht? Stampotten. Draadjesvlees en stampot.