Straatnaam: Puntegaalstraat

De Puntegaalstraat is vernoemd naar de boerderij “De Puntegale” die daar ooit gevestigd was. Verder is het meest opmerkelijke aan de straat het belastingskantoor. Hoewel er niet veel te vertellen is over de boerderij, heeft het belastingsgebouw een rijke geschiedenis. De bouw begon in 1938 maar werd gestaakt vanwege de uitbraak van de tweede wereldoorlog. Tijdens de oorlog werd het gebouw gebruikt tijdens de Razzia, wanneer er duizenden jongeren in werden gedreven om later door de Maastunnel naar Zuidplein te lopen om vanaf daar in veewagons afgevoerd te worden. Het gebouw werd haastig in werking gesteld als belastingsgebouw omdat alle andere gebouwen in de oorlog plat gebombardeerd waren. In 1996 is het gebouw gekocht door Stadswonen toen de Belastingdienst naar de Kop van Zuid verhuisde. In de tijd dat de Belastingdienst het gebouw nog gebruikte werd er naar de straat vaak gerefereerd als de “Plukmekaalstraat” omdat de belastingdienst mensen zogenaamd kaal plukte.