Littertraps in de Schie

Nee, geen zwembad in de Schie; Afval-vangers bij de Pieter de Hoochbrug

Misschien zag je het ook al, er liggen oranje drijvers aan en naast de Pieter de Hoochbrug. Ze maken deel uit van een veel groter plan om het afval tegen te houden en te voorkomen dat het via de Maas in de Noordzee belandt. De Noordzee afval-vrij maken is een grote ambitie maar wethouder Bonte tekent ervoor. Dieren ondervinden kwalijke gevolgen van plastic afval in en buiten het water, we kennen allemaal de akelige beelden van dieren gevangen is plastic strips en dode beesten met plastic afval in hun maag. Als het plastic afbreekt, blijven echter ook de microplastics achter in het water en deze zijn extreem ongezond voor mens (en dier). Ze komen via het water in ons lichaam terecht, omdat ze er bij de zuivering niet uit te halen zijn. Zelf zorgen dat je geen plastic achter laat helpt het beste, maar deze afvalvangers zijn hopelijk een stap in de goede richting. Ze worden wekelijks geleegd en het nog bruikbare afval wordt gerecycled.
Wil je zien hoe ze geplaatst werden of meer weten over deze afval-vallen, kijk hier:
https://www.clearrivers.eu/littertrapsrotterdam