Verslag inloopavond herinrichting

Op woensdagavond 27 oktober heeft er een inloopavond plaatsgevonden over de toekomstige werkzaamheden in de Willem Buytewechstraat-Pieter de Hoochweg. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de buitenruimte van de Willem Buytewechstraat-Pieter de Hoochweg volledig opnieuw zou worden ingericht. Echter vanwege het wegvallen van de financiële dekking is dit niet doorgegaan. Wel zijn er (financiële) mogelijkheden om tot noodzakelijke aanpassingen in de buitenruimte te komen.

Tijdens de inloopavond hebben bewoners hun vragen kunnen stellen aan de gemeente. Daarnaast is gevraagd aan bewoners welke maatregelen de buurt zelf noodzakelijk acht met betrekking tot de buitenruimte. De gemeente is nu aan zet om in kaart te brengen hoeveel geld er beschikbaar is.

In februari wordt opnieuw een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst wordt met bewoners besproken welke aanpassingen in de buitenruimte kunnen worden gedaan met het beschikbare geld. Ook wordt deze avond gebruikt om in te gaan op de werkzaamheden op de Willem-Buytewechstraat-Pieter de Hoochweg.

Hierin willen wij het hebben over waar we beginnen met de werkzaamheden, hoe lang het duurt, de aanpak en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de fundering. De onderhoudswerkzaamheden aan het riool, de persleiding en Pieter de Hoochbrug zullen starten vanaf vierde kwartaal 2022.

Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst > VERSLAG